Pobierz, wydrukuj, podpisz oraz zbierz podpisy od rodziny i znajomych!


Tylko TAK Projekt Ustawy Obywatelskiej trafi pod głosowanie! Tylko TAK mamy szanse na pomoc trzem milionom osób w Polsce!


TAK dla In vitro! In vitro to Ludzie!


Wypełnioną kartę z podpisami przynieś lub prześlij na jeden z poniższych adresów.

POBIERZ PROJEKT USTAWY
POBIERZ KARTĘ NA PODPISY POPARCIA
POBIERZ INSTRUKCJĘ ZBIERANIA PODPISÓW
KLAUZULA RODO
LISTA ADRESÓW

O Inicjatywie

Projekt zainicjowała Wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego Ewa Kopacz, wspierając Obywateli w walce o równy dostęp do leczenia. Jego założeniem jest przeznaczenie środków na politykę zdrowotną w obszarze leczenia niepłodności, w tym finansowanie procedur medycznych wspomaganej prokreacji, między innymi in vitro. Ma być to co najmniej 500 milionów złotych rocznie.


Niepłodność to postępująca choroba cywilizacyjna. W przyszłości dotknie jeszcze wiele i wielu z nas. Musimy być na to przygotowani - przede wszystkim z perspektywy równego dostępu do leczenia. Szacuje się, że w na niepłodność choruje około 3 milionów osób.


Leczenie niepłodności jest bardzo złożone i dotyczy kompleksowej diagnostyki. Niestety metody leczenia niepłodności, takie jak zapłodnienie pozaustrojowe (IVF, inaczej in vitro) nie są objęte rządowym finansowaniem. Dzieje się to ze szkodą dla pacjentów, społeczeństwa i naszego państwa. Między innymi z tego powodu dostępność w Polsce do leczenia niepłodności jest oceniana jako jedna z najniższych spośród wszystkich krajów Europy.


Metoda zapłodnienia pozaustrojowego, jest najskuteczniejszą metodą leczenia niepłodności.


Dlatego też powołujemy do życia obywatelski projekt ustawy przywrócenia refundacji leczenia niepłodności, w tym zapłodnienia pozaustrojowego prowadzonego w ośrodkach medycznie wspomaganej prokreacji.


Obywatelski projekt ustawy „TAK dla In Vitro” zakłada, że na realizację programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności corocznie zostaną przeznaczone środki z budżetu państwa, będące do dyspozycji Ministra Zdrowia w wysokości nie niższej niż 500 mln zł. Rokrocznie Minister Zdrowia będzie zobowiązany do przedstawienia kompleksowego planu refundacji. Systemowy plan leczenia niepłodności powinien obejmować aspekty fizyczne i emocjonalne człowieka. Bo leczenie niepłodności nie kończy się w momencie zapłacenia często kilkunastu, bądź kilkudziesięciu tysięcy złotych. To przede wszystkim koszt emocjonalny – zawsze ciężki do poniesienia dla kogoś, kto spotyka się z diagnozą i leczenie musi odbyć na własną rękę.


Mamy czas do końca stycznia na zebranie 100 000 podpisów pod projektem ustawy.


W skład komitetu oprócz Premier Ewy Kopacz wchodzą członkowie organizacji społecznych, pacjenckich, eksperckich, lekarskich, blogerzy i osobowości świata mediów a także polityczki, politycy i działacze samorządowi, tacy jak prof. Marian Szamatowicz (który pierwszy w Polsce dokonał zabiegu in-vitro), Marta Górna (Przewodnicząca Stowarzyszenia Nasz Bocian), prof. Rafał Kurzawa (Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii), prof. Ewa Wender-Ożegowska, Karolina Kardas (Dyrektorka Fundacji MRM), Narine Szostak i Karolina Klimowicz (blogerki), wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska, europosłowie Bartosz Arłukowicz, Elżbieta Łukacijewska, posłanka Barbara Nowacka, Wiceprezydent Łodzi Adam Wieczorek czy radna województwa Wielkopolskiego Marta Dzikowska.


Przewodniczącą Komitetu jest Agnieszka Pomaska, a Wiceprzewodniczącą Małgorzata Rozenek-Majdan.


Liczymy że zbierzemy znacznie więcej i pokażemy jaka drzemie w nas siła!


In vitro to ludzie…TAK dla in vitro!

Członkowie Komitetu

Ewa Kopacz

Małgorzata Kidawa-Błońska

Monika Wielichowska

Barbara Nowacka

Agnieszka Hanajczyk

Agnieszka Pomaska

Urszula Zielińska

Monika Rosa

Cezary Tomczyk

Joanna Wilczek

Karolina Klimowicz

Małgorzata Rozenek-Majdan Narine Szostak

Aleksandra Durkowska

Karolina Kardas

prof. Ewa Wender-Ożegowska

Bartosz Arłukowicz

Elżbieta Łukacijewska

prof. Rafał Kurzawa

dr Szymon P. Moś

Marta Górna

Adam Wieczorek

Konrad Frysztak

Marta Dzikowska

Paweł Bliźniuk

Paulina Stochniałek

prof. Marian Szamatowicz

Projekt Ustawy

Do pobrania

kwadrat
B1
A4
Naklejka 7 cm
Identyfikator A6

Ważne fakty

W Polsce pierwsze dziecko poczęte metodą in vitro przyszło na świat w 1987 roku.
Problem niepłodności dotyka 15–20% par, które znajdują się w wieku prokreacyjnym.
W Polsce w 2021 r. liczba urodzeń spadła najbardziej od zakończenia II Wojny Światowej.
W wyniku rządowego programu Premier Ewy Kopacz w latach 2013-2016 na świat przyszło co najmniej 22 191 dzieci i dzieci te rodzą się dalej.
Najskuteczniejszą metodą leczenia niepłodności jest in vitro. Jest znane i stosowane na świecie od ponad 40 lat.
Niepłodność jest klasyfikowana przez WHO jako choroba cywilizacyjna.
Za opracowanie metody In vitro, jej twórca - Robert Geoffrey Edwards - otrzymał Nagrodę Nobla 4 października 2010 roku.

Wesprzyj nas

Lorem Ipsum dolor si t amen.


Wpłać darowiznę

Kontakt

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej
"Tak dla In Vitro"

ul. Szewska 28 lok. 11, 26-610 Radom
email: takdlainvitro@gmail.com
tel. 668-151-451

Copyright 2022 | In Vitro to ludzie - TAK dla In vitro

Realizacja: Monster Code